Τετάρτη 15 Μαρτίου 2023

 

17ος Μαθητικός Διαγωνισμός «Παιχνίδι και Μαθηματικά»

H Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία διοργανώνει υπό την αιγίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ τον  τον 17ο Μαθητικό Διαγωνισμό «Παιχνίδι και Μαθηματικά» του περιοδικού «Ο μικρός Ευκλείδης»για τους μαθητές της Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης του Δημοτικού σχολείου.

Ο διαγωνισμόςθα διεξαχθεί την 31η Μαρτίου 2023, ημέρα Παρασκευή, για τους μαθητές της Ε' και ΣΤ' τάξης κατά τις διδακτικές ώρες  (8.15 έως 10.15), αφού προβλέφθηκε από τους/τις  Διευθυντές/ντριες και εκπαιδευτικούς των αντίστοιχων τάξεων αναπροσαρμογή του προγράμματος. Στον διαγωνισμό  μπορούσαν να λάβουν μέρος όλα τα Δημοτικά Σχολεία της χώρας.

Συμμετοχή

Όποια σχολεία επιθυμούν μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στο διαγωνισμό, συμπληρώνοντας ηλεκτρονικά τη σχετική αίτηση στην ιστοσελίδα (site) της EME (http://www.hms.gr ) μέχρι 30-3-2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12πμ, προκειμένου να τους σταλούν ηλεκτρονικά με e-mail οι βεβαιώσεις συμμετοχής των μαθητών, η βεβαίωση του/της Δ/ντη/ντριας και του/της Δασκάλου/ας όπως και οι οδηγίες του Διαγωνισμού.

Σάββατο 11 Φεβρουαρίου 2023

 Εισαγωγική Επιμόρφωση, MIS 5070654

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) υλοποιεί την Πράξη «Εισαγωγική Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5070654, που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο)...περισσότερα εδώ

Κυριακή 30 Οκτωβρίου 2022

Κοινωνική Δικαιοσύνη στην Εκπαίδευση, τα δύο πρόσωπα του Ιανού.

Η παρούσα μελέτη αναλύει και ερμηνεύει μέσα από το πρίσμα των εννοιών της εκπαίδευσης και της κοινωνικής δικαιοσύνης, αφ’ ενός θετικά επιτεύγματα και δράσεις που έχουν υλοποιηθεί και αφ’ ετέρου αστοχίες, λανθασμένες ενέργειες και αρνητικές παρεμβάσεις που επιχειρούνται στον χώρο της εκπαίδευσης. Υιοθετείται, η έννοια του παιδαγωγικού μηχανισμού, από το εννοιολογικό σύστημα του Basil Bernstein, ως ένα σύστημα σχετιζόμενων κανόνων που συγκροτείται από κανόνες κατανομής, κανόνες αναπλαισίωσης (επίσημο και παιδαγωγικό πεδίο) και κανόνες αξιολόγησης. Επιχειρείται μία προσέγγιση βασικών δομικών χαρακτηριστικών της εκπαίδευσης όπως, η καθοριστική επίδραση των κοινωνικών ανισοτήτων, της μαθητικής διαρροής, των ποιοτικών χαρακτηριστικών της εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, των προγραμμάτων αντισταθμιστικής αγωγής και της επιλογής των στελεχών της εκπαίδευσης Οι όψεις της αποτυχίας της εκπαιδευτικής πολιτικής δεν μπορούν να ιδωθούν ως αστοχία μιας παραμέτρου στο πεδίο της πολιτικής, αλλά είναι αποτυχία ευρύτερων διαστάσεων και συνεπειών, είναι αποτυχία ολόκληρης της κοινωνίας.

περισσότερα εδώ

Τρίτη 4 Οκτωβρίου 2022

 Παγκόσμια Ημέρα Εκπαιδευτικών, Τετάρτη 5 Οκτωβρίου

Παγκόσμια Ημέρα Εκπαιδευτικών, γνωστή επίσης ως Διεθνής Ημέρα Εκπαιδευτικών, γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 5 Οκτωβρίου. Καθιερώθηκε μέσω της απόφασης της UNESCO/ΔΟΕ για τη Σύσταση σχετικά με το Καθεστώς των Εκπαιδευτικών η οποία υπογράφηκε το 1966… Η Παγκόσμια Ημέρα Εκπαιδευτικών στοχεύει στο να επικεντρωθεί "στην εκτίμηση, την αξιολόγηση και τη βελτίωση όλων των εκπαιδευτικών του κόσμου" και να δώσει την ευκαιρία να εξετάσουν ζητήματα σχετικά με τους εκπαιδευτικούς και τη διδασκαλία (πηγή: https://el.wikipedia.org/).

Σύσταση σχετικά με το νομικό καθεστώς των εκπαιδευτικών

Πέμπτη 22 Σεπτεμβρίου 2022

 Γιατί οι άνθρωποι αντιστέκονται στις αλλαγές; [1]

 
[2]

Οι ερευνητές έχουν αφιερώσει πάνω από μισό αιώνα μελετώντας τα αίτια της αντίστασης στην αλλαγή αφού (η αντίσταση στην αλλαγή) μπορεί να είναι ιδιαίτερα σημαντικός παράγοντας της επιτυχίας ή της αποτυχίας των αλλαγών που επιδιώκονται. Γενικά, υπάρχει ένας άτυπος κανόνας όπου το ένα τρίτο των ατόμων που εμπλέκονται θα την υποστηρίξει, το ένα τρίτο θα είναι δύσπιστο και θέλει περισσότερες πληροφορίες για αυτήν και το άλλο τρίτο θα αντισταθεί στην αλλαγή. Είναι κοινά αποδεκτό ότι υπάρχουν πολλοί λόγοι για την αντίσταση στην αλλαγή, υπάρχουν δε αρκετά ερευνητικά δεδομένα σχετικά με το γιατί οι άνθρωποι αντιστέκονται. Μία κατηγορία περιλαμβάνει τους προσωπικούς λόγους. Πολλοί άνθρωποι αντιτάσσονται στην αλλαγή λόγω έλλειψης πληροφοριών για το νέο, επειδή απειλείται το στενό προσωπικό τους συμφέρον ή επειδή προτιμούν την υπάρχουσα κατάσταση. Επίσης, αντίσταση έχουμε και όταν κάποιος αντιλαμβάνεται την αλλαγή ως καταναγκαστική και ο σχεδιασμός της είναι άνωθεν. Επίσης, η εκτίμηση ότι το αποτέλεσμα της επιχειρούμενης αλλαγής δεν θα είναι θετικό έχει ιδιαίτερη επίδραση και καθοριστικό ρόλο. Η επικρατούσα φιλοσοφία της διαχείρισης, της δομής, της κουλτούρας και του συστήματος εξουσίας και ελέγχου του οργανισμού ή του φορέα, επίσης, έχουν σημαντική επίδραση στον βαθμό της αντίστασης στην αλλαγή. Επομένως, η κατάλληλη προετοιμασία οργανισμών ή φορέων ώστε να αναπτύξουν τις κατάλληλες δεξιότητες-στρατηγικές ώστε να έχουν επιτυχή κατάληξη οι προσπάθειές τους είναι μία σημαντική παράμετρος που θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη.

                                                                                                                                                                            

  

 

 

 [1]Warrick, D. (2022). Revisiting resistance to change and how to manage it: What has been learned and what organizations need to do. DOI: https://doi.org/10.1016/j.bushor.2022.09.001

 [2] https://noeliasancho.es/2018/01/12/la-resistencia-al-cambio-en-los-pacientes/

Πέμπτη 15 Σεπτεμβρίου 2022

 ΜΕΝΤΟΡΕΣ-ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΟΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ-ΟΜΙΛΟΙ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ - ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΙΣΤΟΡΙΑΣ - ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ - ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2022-2023


ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022-2023


ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ, ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ, ΜΟΥΣΙΚΗ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022-2023


ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022-2023

Πέμπτη 1 Σεπτεμβρίου 2022

 …Κατά την εκτίμησή μου θα έχουμε καλύτερα δημόσια σχολεία απαιτώντας από το καθένα διαφορετική συμμετοχή στην οικοδόμηση μιας πιο δίκαιης, από οικονομική άποψη, κοινωνίας. Αυτό έχει ίση ή μεγαλύτερη αξία για τη μελλοντική ευημερία του έθνους μας από μία διαφωνία για το εάν η φωνητική έχει επιστημονική βάση ή εάν το πλαίσιο είναι αρκετά αυστηρό ή εάν οι δάσκαλοι έχουν αρκετή γνώση του περιεχομένου (Berliner, 2006: 988)[1].

 Καλή σχολική χρονιά σε όλες και όλους!

[1] Berliner, D. (2006). Our impoverished view of educational reform. Teachers College Record, 108(6), 949–995.

Παρασκευή 20 Μαΐου 2022

Τρίτη 14 Δεκεμβρίου 2021

Τρίτη 25 Μαΐου 2021

 


15ος Μαθητικός Διαγωνισμός «Παιχνίδι και Μαθηματικά»

H Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία διοργανώνει τον 15ο Μαθητικό Διαγωνισμό «Παιχνίδι και Μαθηματικά»
του περιοδικού «Ο μικρός Ευκλείδης» για τους μαθητές της Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης του Δημοτικού Σχολείου.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 28 Μαΐου 2021, ημέρα Παρασκευή, για τους μαθητές της Ε' και ΣΤ' τάξης κατά τις διδακτικές ώρες (8.15 έως 10.15), αφού προβλεφθεί από του Δ/ντές και εκπαιδευτικούς των αντίστοιχων τάξεων αναπροσαρμογή του προγράμματος.

Παραλαβή Θεμάτων

Τα θέματα του 15ου ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ» δεν θα τα παραλάβετε στο mail  του σχολείου σας, αλλά το πρωί της Παρασκευής 28/05/2021  και ώρα  8.00 «μπορείτε να κατεβάσετε » το αρχείο με τα θέματα και τις οδηγίες  του διαγωνισμού, από τις ιστοσελίδες με την παρακάτω ΑΠΟΛΥΤΗ σειρά:

α) του Πανελληνίου Σχολικού δικτύου (http://www.sch.gr),

β) του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής  (http://www.iep.edu.gr)

γ) της ΕΜΕ (http://www.hms.gr) 

Συμμετοχή

Στον διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όλα τα Δημοτικά Σχολεία της χώρας.
Όποια σχολεία επιθυμούν μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στο διαγωνισμό, συμπληρώνοντας ηλεκτρονικά τη σχετική αίτηση στην ιστοσελίδα (site) της EME (http://www.hms.gr/?q=node/1760) μέχρι 27-5-2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12π.μ., προκειμένου να τους σταλούν ηλεκτρονικά με e-mail οι βεβαιώσεις συμμετοχής των μαθητών, η βεβαίωση του Δ/ντη και του Δασκάλου όπως και τα θέματα και οι οδηγίες του Διαγωνισμού.

Τρίτη 29 Δεκεμβρίου 2020

Σάββατο 12 Δεκεμβρίου 2020

 Ρυθμίσεις βαθμολογίας Α΄ τριμήνου στα Δημοτικά Σχολεία, για το σχολικό έτος 2020-2021.

Οι Σύλλογοι Διδασκόντων, με απόφασή τους, προβαίνουν στις απαιτούμενες ενέργειες, ώστε να παραδίδονται οι έλεγχοι προόδου Α΄ τριμήνου στους γονείς/κηδεμόνες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Οι εκπαιδευτικοί της Α΄ και Β΄ τάξης ενημερώνουν μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας ή μέσω τηλεδιάσκεψης τους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/τριών για την πρόοδό τους. Με την επανέναρξη της λειτουργίας των σχολείων με φυσική παρουσία παραδίδονται οι έλεγχοι προόδου εντύπως εσώκλειστοι σε φάκελο στους μαθητές και στις μαθήτριες.

ΦΕΚ Τεύχος B’ 5485/11.12.2020

Τρίτη 8 Δεκεμβρίου 2020

Πρόσκληση σε εξ Αποστάσεως εργαστήριο με θέμα: 

Ο εμπλουτισμός της εξΑ διδασκαλίας με ψηφιακά εργαλεία

Οι Συντονιστές και οι Συντονίστριες Εκπαιδευτικού Έργου του 2ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Νοτίου Αιγαίου σε συνεργασία με το Εργαστήριο Ψυχολογίας, Παιδαγωγικών και Μέσων στην Εκπαίδευση του ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Αιγαίου και την ομάδα “Ψηφιακά Μέσα στην Εκπαίδευση και Γραμματισμός στα Μέσα”, συνδιοργανώνουν επιμορφωτικό εξ αποστάσεως εργαστήριο.

Θεματικές του εργαστηρίου:
  • Η παιχνιδοποίηση της μάθησης και η αξιοποίησή της στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Δημιουργία ψηφιακών κουίζ παιγνιώδους μορφής.
  • Δημιουργία ψηφιακών φύλλων εργασίας με το liveworksheets.
  • Δημιουργία ψηφιακών φύλλων εργασίας με την e-me – Σύνδεσή e-me content με την e-class.
  • Αξιοποίηση χρήσιμων ψηφιακών εργαλείων στην Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση (Ψηφιακοί Ασπροπίνακες, Διαδραστικά, Ψηφιακά Βιβλία, Ομαδοσυνεργατικοί, Ψηφιακοί Πίνακες Ανακοινώσεων, Δημιουργία Ψηφιακού Υλικού).

Όσοι και όσες ενδιαφέρονται να το παρακολουθήσουν παρακαλούμε να δηλώσουν συμμετοχή, μέχρι την Παρασκευή, 11-12-2020, στις 10:00 π.μ. στην ακόλουθη φόρμα:


Ο σύνδεσμος του εργαστηρίου θα σταλεί στο email που θα συμπληρωθεί στη φόρμα συμμετοχής.

Πέμπτη 3 Δεκεμβρίου 2020

Συναισθηματική διαχείριση της πανδημίας και εκπαίδευση: μια συζήτηση με την ψυχολόγο και Επίκουρη Καθηγήτρια Ε.Κ.Π.Α., Λήδα Αναγνωστάκη.

Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου 2020 – ώρα 20:00

Στα πλαίσια του Locked_but_not_ down Project, το Learn Inn Ε.Κ.Π.Α. διοργανώνει μια ζωντανή συζήτηση με την ψυχολόγο και επίκουρη καθηγήτρια του Ε.Κ.Π.Α. με θέμα τη συναισθηματική διαχείριση σε σχέση με την εκπαίδευση στους καιρούς του COVID-19, των lockdowns, της τηλεκπαίδευσης και της πρωτόγνωρης συνθήκης που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε όλοι. Στόχος είναι να ενδυναμωθούμε συνομιλώντας με την ειδικό, να μοιραστούμε σκέψεις, προβληματισμούς και τρόπους διαχείρισης.

Η συνάντηση θα γίνει στο zoom και θα μεταδοθεί στο you tube.

Οικοδεσπότες ο Μάριος Κουκουνάρας Λιάγκης, Επίκουρος Καθηγητής και Επιστημονικός Υπεύθυνος του Learn Inn Ε.Κ.Π.Α. και η Ηρώ Ποταμούση, Υπ. Δρ. Παιδαγωγικής, Κοινωνιολόγος και Θεατροπαιδαγωγός.

Δήλωση συμμετοχής   https://forms.gle/aJTaW3U2C5Dnbws5A

Σάββατο 21 Νοεμβρίου 2020

 Η Εξ΄ αποστάσεως εκπαίδευση σε περίοδο κορωνοϊού: μία προσπάθεια ψύχραιμης προσέγγισης σε συνθήκες ανησυχίας και σύγχυσης

Απόστολος Δαρόπουλος

apdaro@uth.gr

Εισαγωγή

Οι συνθήκες που διαμορφώθηκαν τους τελευταίους μήνες σε ολόκληρο τον πλανήτη δεν μπορούσαν να αφήσουν ανεπηρέαστο και τον χώρο της εκπαίδευσης. Σε όλα τα κράτη παρατηρήθηκαν σημαντικές και βίαιες αλλαγές, όχι μόνο στα εκπαιδευτικά συστήματα αλλά σε όλους τους κοινωνικούς, οικονομικούς τομείς με δυσβάσταχτες επιπτώσεις. Μετά την πρώτη περίοδο (Άνοιξη 2020) του κλεισίματος των σχολείων, που θα μπορούσε να χαρακτηρισθεί ως digital shock (ψηφιακή καταπληξία) λόγω της απότομης αλλαγής και την αμεσότητα που έπρεπε να αντιδράσει η εκπαιδευτική κοινότητα σε αυτή τη δεύτερη φάση, που όλοι/ες ελπίζουμε να είναι και η τελευταία, υπάρχει πιο ψύχραιμη αντιμετώπιση και βαδίζουμε με πιο σταθερό βήμα. Παρ’ όλα αυτά δεν παύουν να υπάρχουν πολλά προβλήματα στο πεδίο της εφαρμογής της επιχειρούμενης ιδιαίτερης εκπαιδευτικής πολιτικής σε αυτή τη συγκυρία.

Επίσης, είναι κρίσιμο και σημαντικό ότι από αυτές τις εμπειρίες της απομόνωσης, της εξ αποστάσεως μάθησης, το έλλειμμα των κοινωνικών επαφών θα αποτελέσουν ένα χρήσιμο έναυσμα για μελλοντική ενίσχυση της σπουδαιότητας της ανάγκης για κοινωνική αλληλεπίδραση, συνεργασία και αλληλεγγύη (Papazoglou & Koutouzis, 2020). Περισσότερα ΕΔΩ

Δευτέρα 16 Νοεμβρίου 2020

 

Οδηγίες προς εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης – Νέα αναβάθμιση του συστήματος τηλεκπαίδευσης 16/11/2020


O εκπαιδευτικός μπορεί να πληροφορηθεί τη νέα διεύθυνση της προσωπικής αίθουσας τηλεδιάσκεψης με σύνδεση του στην πύλη εισόδου της υπηρεσίας στο https://webex.sch.gr μετά την ολοκλήρωση της αναβάθμισης σήμερα το βράδυ. Όταν βρεθείτε στην ιστοσελίδα του λογαριασμού σας, θα βρείτε το νέο σας σύνδεσμο κάτω από το όνομά σας και αναλυτικές οδηγίες για την αλλαγή των ρυθμίσεων του Desktop App.

Η προηγούμενη διεύθυνση παραμένει σε ισχύ και μόνον για δοκιμές μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία της αναβάθμισης (Δευτέρα βράδυ). Στη συνέχεια η προηγούμενη διεύθυνση θα απενεργοποιηθεί και θα ισχύει μόνο η νέα διεύθυνση.

περισσότερα εδώ: https://www.sch.gr/odigies-pros-ekpaideftikous-protovathmias-ekpaidefsis-nea-anavathmisi-tou-systimatos-tilekpaidefsis/

Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2020

 

Το Εργαστήριο Προηγμένων Μαθησιακών Τεχνολογιών στην Δια Βίου και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση [Ε.ΔΙ.Β.Ε.Α] στο πλαίσιο του ΚΕΔΙΒΙΜ του Πανεπιστημίου Κρήτης  διοργανώνει ταχύρυθμο εξ αποστάσεως επιμορφωτικό σεμινάριο για εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης με τίτλο: "Παιδαγωγικός Σχεδιασμός μαθήματων μέσω Τηλεδιάσκεψης: 10 Πρακτικές συμβουλές".
Σκοπός του επιμορφωτικού σεμιναρίου είναι η υποστήριξη των εκπαιδευτικών  στην προσπάθειά τους να υλοποιήσουν εισαγωγικές δράσεις σύγχρονης  εξ αποστάσεως εκπαίδευσης με τους μαθητές τους με τη χρήση του WEBEX.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΔΩ

Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου 2020

 ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΕΟΔΥ ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

 

«Η εκπαίδευση έχει την ικανότητα να καλλιεργεί ταλέντα, να εμπνέει ενθουσιασμό, να αυξάνει την κοινωνική κινητικότητα και να προσφέρει το όχημα που θα κάνει τους αυριανούς ενήλικες να εξελιχθούν σε μορφωμένους, δημιουργικούς, ενεργούς και ευσυνείδητους πολίτες. Όμως τα εκπαιδευτικά συστήματα είναι εξίσου ικανά να καταστρέφουν τα κίνητρα μαθητών και εκπαιδευτικών, να στερούν ευκαιρίες και να διευρύνουν προϋπάρχουσες κοινωνικές ανισότητες»

Lucy Crehan, (2019). Φυτώρια Ευφυΐας. Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης.

Τρίτη 12 Μαΐου 2020

Ανοιχτό Διαδικτυακό Μάθημα

Με τη συνεργασία του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) και του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) υλοποιήθηκε ένα Ανοιχτό Διαδικτυακό Μάθημα σχετικά με τη μεθοδολογία της εκπαίδευσης από απόσταση. 
Σκοπός του Ανοιχτού Διαδικτυακού Μαθήματος είναι να εξοικειωθούν οι εκπαιδευτικοί με τη μεθοδολογία της εξ αποστάσεως σχολικής εκπαίδευσης, προκειμένου να διαμορφωθεί μια κοινή αντίληψη για το ζήτημα. 
Το Μάθημα είναι σχεδιασμένο ώστε να καλύψει καταρχάς τους εκπαιδευτικούς που υλοποιούν για πρώτη φορά ένα πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, αλλά και όσους έχουν κάποια μικρή ή μεγαλύτερη εμπειρία. 

Όσοι/ες ενδιαφέρονται πρέπει να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του ΕΑΠ https://elearn.eap.gr/course/index.php?categoryid=3

Να κάνουν εγγραφή (εάν δεν έχουν λογαριασμό στην πλατφόρμα) και στη συνέχεια να ακολουθήσουν τον σύνδεσμο του σχετικού μαθήματος.

Ανοικτό Διαδικτυακό Μάθημα: Εξ Αποστάσεως Σχολική Εκπαίδευση


Ανακοινώνεται η διάθεση του Ανοικτού Διαδικτυακού Μαθήματος (MOOC) με αντικείμενο την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην «Εξ Αποστάσεως Σχολική Εκπαίδευση».

Το ταχύρρυθμο αυτό επιμορφωτικό πρόγραμμα είναι μια πρωτοβουλία του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων και υλοποιήθηκε με τη συνεργασία του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) και του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Εστιάζει στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στη μεθοδολογία της σχολικής εκπαίδευσης από απόσταση, αλλά προσφέρεται ανοικτό προς κάθε ενδιαφερόμενο/η.
Το πρόγραμμα φιλοξενείται στην πλατφόρμα Ανοικτών Διαδικτυακών Μαθημάτων elearn του Πανεπιστημίου Αιγαίου που είναι προσβάσιμη στη διεύθυνση https://elearn.aegean.gr

Πέμπτη 23 Απριλίου 2020

Πραγματοποίηση Διημερίδας με θέμα την εξ αποστάσεως εκπαίδευση
Ο σύνδεσμος συμμετοχής στην διημερίδα είναι ο παρακάτω:  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf9IiYgK5UlHqBgmy0Ujw6rH8laBR6-WwhjreJa78G2y21lpw/viewform