Παρασκευή 1 Δεκεμβρίου 2023

Εργαστήριο  Εκπαιδευτικής Ιστορίας του Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Το Εργαστήριο  Εκπαιδευτικής Ιστορίας του Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας απευθύνει πρόσκληση προς τους εκπαιδευτικούς της Α/βάθμιας και της Β/βάθμιας  Εκπαίδευσης του Ν. Μαγνησίας και όλων των ειδικοτήτων να συμμετάσχουν στη δημιουργία και λειτουργία ενός Δικτύου Σχολείων για την Εκπαιδευτική και Τοπική Ιστορία υπό την αιγίδα του.

περισσότερα εδώ