Παρασκευή 1 Σεπτεμβρίου 2023

 Καλή σχολική χρονιά σε όλες και όλους!

Είναι κοινά αποδεκτό ότι η διάχυση των ψευδών ειδήσεων δημιουργεί μεγάλο προβληματισμό και ταυτόχρονα προκαλεί σοβαρές επιπτώσεις σε πολλά επίπεδα που επηρεάσουν την κοινωνική ζωή όλων μας. Μάλιστα ο ρυθμός μετάδοσης των ψευδών ειδήσεων είναι πολλαπλά γρηγορότερος από αυτόν των αληθών ειδήσεων!!![1]

Υπάρχει έντονη ανησυχία γιατί «…η γνώση ταυτίζεται ολοένα και περισσότερο με τη γνώμη»[2]. Η ανάπτυξη και η ενίσχυση της ικανότητας για κριτική σκέψη, η συγκέντρωση πληροφοριών από πολλαπλές πηγές, η αξιολόγηση των πηγών, η σύνθεση, παραμένει ζητούμενο για την εκπαίδευση. Άραγε πώς μπορούμε να αιτιολογήσουμε ότι η καλλιέργεια της κριτικής σκέψης ενώ αποτελεί στόχο όλων των αναλυτικών προγραμμάτων των τελευταίων τριάντα ετών εν τούτοις αυτός ο στόχος δεν έχει επιτευχθεί σε ικανοποιητικό βαθμό;

«Όταν βάλλεται ο ορθολογισμός, η αλληλουχία αιτίου και αιτιατού - η ίδια βάση δηλαδή της λογικής και της ικανότητάς μας να συνδιαλεγόμαστε και να συναποφασίσουμε ως κοινωνίαβάλλεται η ίδια η Δημοκρατία. Σε ένα βαθιά δημοκρατικό πλαίσιο, απαιτούνται συνειδητοί πολίτες με γνώση των κατακτήσεων του πολιτισμού μας, με ανεπτυγμένη την ικανότητα να αξιολογούν ποικίλα δεδομένα αλλά και να φιλτράρουν πλείστα όσα στοιχεία παραπληροφόρησης, που πλέον με τη σύγχρονη τεχνολογία, εύκολα διακινούνται και αναπαράγονται. Μία κοινωνία που κυριαρχείται από μία παραμορφωτική αντίληψη της πραγματικότητας, από συνωμοσιολογικές ερμηνείες της ιστορίας και των κοινωνικών διεργασιών, μία κοινωνία χωρίς σταθερές γνωσιακές βάσεις ώστε να μπορεί μέσω του διαλόγου να καταλήγει σε αποδεκτά πολιτικά σχέδια, εύκολα κατευθύνεται και χειραγωγείται»[3]

Δεν ξεχνάμε ότι από όλους τους σχολικούς παράγοντες που επηρεάζουν και επιδρούν στους/ις μαθητές/ριές μας ο σημαντικότερος είναι: ο/η εκπαιδευτικός και οι παιδαγωγικές πρακτικές που υιοθετεί.

 

[1] Vosoughi, S., Roy, D. & Aral, S. (2018). The spread of true and false news online. Science, 359, 6380, 1146-1151.

[2] Πλειώνης Μ. (Επιμ), (2023). Ψευδοεπιστήμες και θεωρίες συνωμοσίας. Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης.

[3] Ό.π.