Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου 2023

 ΒΑΣΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ

Ένας τόπος για όσους/ες θέλουν να καταλάβουν καλύτερα...

κάποιες έννοιες που συναντάμε στο Δημοτικό.