Κυριακή 30 Οκτωβρίου 2022

Κοινωνική Δικαιοσύνη στην Εκπαίδευση, τα δύο πρόσωπα του Ιανού.

Η παρούσα μελέτη αναλύει και ερμηνεύει μέσα από το πρίσμα των εννοιών της εκπαίδευσης και της κοινωνικής δικαιοσύνης, αφ’ ενός θετικά επιτεύγματα και δράσεις που έχουν υλοποιηθεί και αφ’ ετέρου αστοχίες, λανθασμένες ενέργειες και αρνητικές παρεμβάσεις που επιχειρούνται στον χώρο της εκπαίδευσης. Υιοθετείται, η έννοια του παιδαγωγικού μηχανισμού, από το εννοιολογικό σύστημα του Basil Bernstein, ως ένα σύστημα σχετιζόμενων κανόνων που συγκροτείται από κανόνες κατανομής, κανόνες αναπλαισίωσης (επίσημο και παιδαγωγικό πεδίο) και κανόνες αξιολόγησης. Επιχειρείται μία προσέγγιση βασικών δομικών χαρακτηριστικών της εκπαίδευσης όπως, η καθοριστική επίδραση των κοινωνικών ανισοτήτων, της μαθητικής διαρροής, των ποιοτικών χαρακτηριστικών της εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, των προγραμμάτων αντισταθμιστικής αγωγής και της επιλογής των στελεχών της εκπαίδευσης Οι όψεις της αποτυχίας της εκπαιδευτικής πολιτικής δεν μπορούν να ιδωθούν ως αστοχία μιας παραμέτρου στο πεδίο της πολιτικής, αλλά είναι αποτυχία ευρύτερων διαστάσεων και συνεπειών, είναι αποτυχία ολόκληρης της κοινωνίας.

περισσότερα εδώ