Τρίτη 12 Μαρτίου 2024

 ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ» ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Ο 18ος Μαθητικός Διαγωνισμός στα Μαθηματικά για μαθητές/τριες Δημοτικού Σχολείου «Παιχνίδι και Μαθηματικά», θα διεξαχθεί την Παρασκευή 5 Απριλίου 2024, εντός του ωρολογίου προγράμματος, τις δυο πρώτες διδακτικές ώρες (08.15 -10.15). Ο Διαγωνισμός διαρκεί δυο (2) διδακτικές ώρες. Οι μαθητές/τριες κάθε τάξης καλούνται να απαντήσουν σε 10 θέματα. Τα 5 πρώτα από είναι θέματα κλειστού τύπου, ενώ τα 5 τελευταία είναι θέματα πλήρους ανάπτυξης διαβαθμισμένης δυσκολίας. Ορισμένα από τα ερωτήματα – δραστηριότητες που περιέχει ο διαγωνισμός, δίνονται ως παιχνίδι κατά το οποίο οι μαθητές/τριες καλούνται να συμπληρώσουν κάποια κενά ή να σχεδιάσουν κάτι, ως απάντηση. Ορισμένα ερωτήματα απαιτούν την επίλυση ενός προβλήματος. Ανάλογα ερωτήματα και προβλήματα περιέχονται στα τεύχη του περιοδικού «ο μικρός Ευκλείδης».

περισσότερα εδώ