Πέμπτη 10 Αυγούστου 2023

 Χωρίς σχόλια...

1. υποσημείωση στον λογαριασμό πιστωτικής κάρτας2. επιτόκιο ταμιευτηρίου από την ίδια τράπεζα