Πέμπτη 1 Σεπτεμβρίου 2022

 …Κατά την εκτίμησή μου θα έχουμε καλύτερα δημόσια σχολεία απαιτώντας από το καθένα διαφορετική συμμετοχή στην οικοδόμηση μιας πιο δίκαιης, από οικονομική άποψη, κοινωνίας. Αυτό έχει ίση ή μεγαλύτερη αξία για τη μελλοντική ευημερία του έθνους μας από μία διαφωνία για το εάν η φωνητική έχει επιστημονική βάση ή εάν το πλαίσιο είναι αρκετά αυστηρό ή εάν οι δάσκαλοι έχουν αρκετή γνώση του περιεχομένου (Berliner, 2006: 988)[1].

 Καλή σχολική χρονιά σε όλες και όλους!

[1] Berliner, D. (2006). Our impoverished view of educational reform. Teachers College Record, 108(6), 949–995.