Τρίτη 8 Δεκεμβρίου 2020

Πρόσκληση σε εξ Αποστάσεως εργαστήριο με θέμα: 

Ο εμπλουτισμός της εξΑ διδασκαλίας με ψηφιακά εργαλεία

Οι Συντονιστές και οι Συντονίστριες Εκπαιδευτικού Έργου του 2ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Νοτίου Αιγαίου σε συνεργασία με το Εργαστήριο Ψυχολογίας, Παιδαγωγικών και Μέσων στην Εκπαίδευση του ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Αιγαίου και την ομάδα “Ψηφιακά Μέσα στην Εκπαίδευση και Γραμματισμός στα Μέσα”, συνδιοργανώνουν επιμορφωτικό εξ αποστάσεως εργαστήριο.

Θεματικές του εργαστηρίου:
  • Η παιχνιδοποίηση της μάθησης και η αξιοποίησή της στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Δημιουργία ψηφιακών κουίζ παιγνιώδους μορφής.
  • Δημιουργία ψηφιακών φύλλων εργασίας με το liveworksheets.
  • Δημιουργία ψηφιακών φύλλων εργασίας με την e-me – Σύνδεσή e-me content με την e-class.
  • Αξιοποίηση χρήσιμων ψηφιακών εργαλείων στην Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση (Ψηφιακοί Ασπροπίνακες, Διαδραστικά, Ψηφιακά Βιβλία, Ομαδοσυνεργατικοί, Ψηφιακοί Πίνακες Ανακοινώσεων, Δημιουργία Ψηφιακού Υλικού).

Όσοι και όσες ενδιαφέρονται να το παρακολουθήσουν παρακαλούμε να δηλώσουν συμμετοχή, μέχρι την Παρασκευή, 11-12-2020, στις 10:00 π.μ. στην ακόλουθη φόρμα:


Ο σύνδεσμος του εργαστηρίου θα σταλεί στο email που θα συμπληρωθεί στη φόρμα συμμετοχής.