Τετάρτη 6 Φεβρουαρίου 2019

Το Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) Θεσσαλίας έχει δημιουργήσει την ιστοσελίδα http://thess.pde.sch.gr/pekes/ η οποία θα παρέχει πληροφορίες σχετικά: α) Δομή του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. (Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση), β) Σχολεία Παιδαγωγικής Ευθύνης, γ) Δραστηριότητες, δ) Ανακοινώσεις, ε) Υλικό, στ) Επικοινωνία.