Πέμπτη 22 Σεπτεμβρίου 2022

 Γιατί οι άνθρωποι αντιστέκονται στις αλλαγές; [1]

 
[2]

Οι ερευνητές έχουν αφιερώσει πάνω από μισό αιώνα μελετώντας τα αίτια της αντίστασης στην αλλαγή αφού (η αντίσταση στην αλλαγή) μπορεί να είναι ιδιαίτερα σημαντικός παράγοντας της επιτυχίας ή της αποτυχίας των αλλαγών που επιδιώκονται. Γενικά, υπάρχει ένας άτυπος κανόνας όπου το ένα τρίτο των ατόμων που εμπλέκονται θα την υποστηρίξει, το ένα τρίτο θα είναι δύσπιστο και θέλει περισσότερες πληροφορίες για αυτήν και το άλλο τρίτο θα αντισταθεί στην αλλαγή. Είναι κοινά αποδεκτό ότι υπάρχουν πολλοί λόγοι για την αντίσταση στην αλλαγή, υπάρχουν δε αρκετά ερευνητικά δεδομένα σχετικά με το γιατί οι άνθρωποι αντιστέκονται. Μία κατηγορία περιλαμβάνει τους προσωπικούς λόγους. Πολλοί άνθρωποι αντιτάσσονται στην αλλαγή λόγω έλλειψης πληροφοριών για το νέο, επειδή απειλείται το στενό προσωπικό τους συμφέρον ή επειδή προτιμούν την υπάρχουσα κατάσταση. Επίσης, αντίσταση έχουμε και όταν κάποιος αντιλαμβάνεται την αλλαγή ως καταναγκαστική και ο σχεδιασμός της είναι άνωθεν. Επίσης, η εκτίμηση ότι το αποτέλεσμα της επιχειρούμενης αλλαγής δεν θα είναι θετικό έχει ιδιαίτερη επίδραση και καθοριστικό ρόλο. Η επικρατούσα φιλοσοφία της διαχείρισης, της δομής, της κουλτούρας και του συστήματος εξουσίας και ελέγχου του οργανισμού ή του φορέα, επίσης, έχουν σημαντική επίδραση στον βαθμό της αντίστασης στην αλλαγή. Επομένως, η κατάλληλη προετοιμασία οργανισμών ή φορέων ώστε να αναπτύξουν τις κατάλληλες δεξιότητες-στρατηγικές ώστε να έχουν επιτυχή κατάληξη οι προσπάθειές τους είναι μία σημαντική παράμετρος που θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη.

                                                                                                                                                                            

  

 

 

 [1]Warrick, D. (2022). Revisiting resistance to change and how to manage it: What has been learned and what organizations need to do. DOI: https://doi.org/10.1016/j.bushor.2022.09.001

 [2] https://noeliasancho.es/2018/01/12/la-resistencia-al-cambio-en-los-pacientes/