Σάββατο 8 Απριλίου 2023

 Όταν ή καλύτερα εάν ποτέ καταφέρουμε να ρίχνουμε το χαρτάκι του ATM (Automated Teller Machine μηχάνημα αυτόματων συναλλαγών) στο δοχείο απορριμμάτων που βρίσκεται μπροστά μας ή να το πάρουμε μαζί μας τότε, ίσως, να έχουμε κάποια ελπίδα σε αυτή τη χώρα!