Τρίτη 12 Μαΐου 2020

Ανοιχτό Διαδικτυακό Μάθημα

Με τη συνεργασία του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) και του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) υλοποιήθηκε ένα Ανοιχτό Διαδικτυακό Μάθημα σχετικά με τη μεθοδολογία της εκπαίδευσης από απόσταση. 
Σκοπός του Ανοιχτού Διαδικτυακού Μαθήματος είναι να εξοικειωθούν οι εκπαιδευτικοί με τη μεθοδολογία της εξ αποστάσεως σχολικής εκπαίδευσης, προκειμένου να διαμορφωθεί μια κοινή αντίληψη για το ζήτημα. 
Το Μάθημα είναι σχεδιασμένο ώστε να καλύψει καταρχάς τους εκπαιδευτικούς που υλοποιούν για πρώτη φορά ένα πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, αλλά και όσους έχουν κάποια μικρή ή μεγαλύτερη εμπειρία. 

Όσοι/ες ενδιαφέρονται πρέπει να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του ΕΑΠ https://elearn.eap.gr/course/index.php?categoryid=3

Να κάνουν εγγραφή (εάν δεν έχουν λογαριασμό στην πλατφόρμα) και στη συνέχεια να ακολουθήσουν τον σύνδεσμο του σχετικού μαθήματος.

Ανοικτό Διαδικτυακό Μάθημα: Εξ Αποστάσεως Σχολική Εκπαίδευση


Ανακοινώνεται η διάθεση του Ανοικτού Διαδικτυακού Μαθήματος (MOOC) με αντικείμενο την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην «Εξ Αποστάσεως Σχολική Εκπαίδευση».

Το ταχύρρυθμο αυτό επιμορφωτικό πρόγραμμα είναι μια πρωτοβουλία του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων και υλοποιήθηκε με τη συνεργασία του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) και του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Εστιάζει στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στη μεθοδολογία της σχολικής εκπαίδευσης από απόσταση, αλλά προσφέρεται ανοικτό προς κάθε ενδιαφερόμενο/η.
Το πρόγραμμα φιλοξενείται στην πλατφόρμα Ανοικτών Διαδικτυακών Μαθημάτων elearn του Πανεπιστημίου Αιγαίου που είναι προσβάσιμη στη διεύθυνση https://elearn.aegean.gr