Τρίτη 9 Ιουλίου 2019

Επιμορφωτικές Ημερίδες του ΠΕΚΕΣ Θεσσαλίας, Απρίλιος-Ιούνιος 2019, με θέμα: «Διαχείριση Σχολικής Τάξης – Σχολική Βία & Εκφοβισμός»

Ολοκληρώθηκαν οι επιμορφώσεις προς όλες/όλους τις/τους Εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων που διδάσκουν σε όλες τις σχολικές μονάδες Δημοτικής Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Θεσσαλίας με θέματα:
  1. Διαχείριση προβλημάτων συμπεριφοράς στη σχολική τάξη και
  2. Σχολική βία και εκφοβισμός.